informatie
waarom Westerlee...?
vaste rubrieken
dorpslied
nieuws VDW 2
HLDVG 2
actueel 2
1965 film 2
gesch'nis W'lee 2
geniet & bewonder 2

 _______________________________________________________________________________________________________________________

 

    

   

     

   

      

WESTERLIJ

 

 Van Troanendalloane noar Kromwale,

Van Bikkershörn noar 't Koeperlaand,

ligt 'n aibels mooi klain dörpke,

Westerlij, op veen en zaand.

 

As de kazeboom'n blui'n

Stait Westerlij  in lentetooi.

Heur'n je veule kiekers zegg'n:

Westerlij, wat bist doe mooi.

 

Westerlijster kazen kleuren,

Alles stait in lentepracht.

Westerlijster bomen geuren,

't Is het dörp, dat nie aanlacht.

 

't Is hail gezond om hier te wonen,

Gain industrie en gain fabriek.

Doarom vuilt 'n Westerlijster

In zien dörp zok toch zo riek.

 

Bie de mensen dij hier wonen

Is aaltied de kovvie kloar.

Gastvrijhaid laagt joe er tegen,

Wie binn'n hier ainig mit mekoar

 

Harmke Smit

( op de wijs: " Van Veendam noar Ol Pekel " )

 

 

 

_____________________________________

 _____________________________________

 De tekst van dit lied is in opdracht van Het Leukste Dorp van Groningen 2013 - georganiseerd door het Dagblad van het Noorden en RTV-Noord - via facebook door inwoners van Westerlee samengesteld. Marcel Koerts heeft uit de vele suggesties een lied op woord en op muziek van  The Dubliners " Wild Rover " gemaakt.

 't Westerlaid

Couplet 1

Westerlij is een dorp in gemoainte Oldambt         Wie woon'nhier op klai en op veen en op zand      Je voul'n je der bliede, je voul'n je der vrij           Het schierste aan Grunn' dat is Westerlij.

Refrein:

't Is mor 'n stip op de koarte, mor in 't haart zoveul meer,                                                               Ons geweldig dorp, komm'n wie altied weer.

Couplet 2

Zulfs de luu dei te gast komm'n, denk'n 't zulfde as wie,                                                                 Kist wel uut Westerlij goan moar ze goit nooit uut die                                                 Soamheurigheid, vrundschap een donders mooi stee Van Koeperland tot aan S.A.W.W.

Refrein:

't Is mor 'n stip op de koarte, mor in 't haart zoveul meer,                                                               Ons geweldig dorp, komm'n wie altied weer.

Couplet 3

Westerlij is de ploatse woar ik wil woon'n          Wie hebb'n hier aig'n kaarsen en Westerlijse snieboon'n                                                             't Is hier gemainzoam en ainmoal per joar          Den hebb'n wie ain feestweek, is elk bie mekoar.

Refrein:

't Is mor 'n stip op de koarte, mor in 't haart zoveul meer,                                                               Ons geweldig dorp, komm'n wie altied weer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODE AAN WESTERLEI

 

Tussen Pekel,Winschoot en Scheemde en Maiden

ligt ain mooi dörpje, doar kin'k nait van schaiden.

't Ligt doar zo vredig, doar vuiln wie ons vrij.

Dat is ons dörpje, dat is Westerlei.

 

Het ligt doar zo vredig, het is der zo mooi.

Dat mout'n je zulf zain hebb'n in al zien lentetooi.

De narcissen bluien der voplop in mei,

Dat is ons dörpje, dat is Westerlei.

 

Der is ook ain camping en 'n biblotheek.

Doar kin je trechte wel tweimoal per week.

Veur jong en veur old is der zo van allerlei,

Joa, dat is aalmoal in ons Westerlei.

 

's Mörgens heur'n je 't kraai'n van de hoan,

Din is het tied om van berre te goan.

Din stoan de koeien te loeien in de wei.

Dat heur'n je aalmoal bie ons in Westerlei.

 

Mor ainmoal in 't joar stait dörp op zien kop.

Dat is onze feestweek, dei stait aan de top

mit spel, mit zang en veul sporterij.

Dat is de feestweek van Westerlei.

Wil je 't ook mitmoak'n, kom het den zain.

Westerlei is mooi, ook al is het mor klain.

Ieder is welkom en elk heurt der bij.

Nou, dat bedoel ik, dat is Westerlei.

 

Roelie Swiersema - van Dijk

( op de wijs van het gymnastenlied )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP 'T  SCHOULPAD

 

In 't dörpke, woar Sint Joris stree mit de droak,

doar kom ik nou nait meer zo voak.

Moar as ik er bin, kiek ik aaltied weer oet

noar d'olle stain'n, dij doar onder 't roet

op het kerkhof ligg'n.

Oas niks van te lezen, moar as je goud kiek'n,

den ken het wezen, dat er een joartal op stait

van wel meer as twijhonderd joar leden.

Dou ik klain was, ging ik hier noar schoule.

Het Bovenpad langs, over sloten met 'n vlonder.

Dat we der nooit invollen was glad 'n wonder.

In de verte de meulen. As hai ston in 'n kruus

was der wat gebeurd, dat was ja nait pluus.

De meulen begon te draaien mit veul geroas,

en bovenin doar was de boas.

Onder bie deure hong 'n touwtje en doar zat

een beltje aan. Ik trok der aan

en een stem van boven ruip:

" Wat is doar wel, wat mout dat mit dat gebel ".

Ik zee: " Mien voader het rogge om te moalen

en of ie dat wel even weg kenn'n hoalen ".

Hai vruig mien noam en ik kon weer verder goan.

Koopgie Timmer zat veur 't hoes te braien.

Heur zeun was snieder en kon goud naaien.

Bie Jan van der Loan kon je aales kriegen,

zo als klompen, paitereulie en löse stroop.

'n Endje verder wieder Timmer pikdroad,

dij muik onze schoun'n noar moat.

Den kwam je op de haarde weg mit grint.

Doar woonde smid Jan Knoffel, dij was doof.

moar niet blind. Hai sluig op 't iesder,

muik schuppen en haarken.

Tot 's oavends loat ston hai te waarken.

'n Peerd in de schutsstaal, dij wor nij besloagen,

je mos 't aarme dair assmits wel bekloagen.

En den aan joen rechter haand,

kwam je langs koeperlaand.

Links in de verte zai je een bos,

en den binn'n wie woar ik wezen mos.

Zeuven joar laank tot mien twaalfde joar

ging ik hier noar schoule mit 'n haile schoar.

Van Tonkensoord en Blaudworststreek,

oet Bikkershörn en Kromme Waale

van Noapels tot aan tolhek tou,

zo ging dat week aan week.

Wie waszen dou ja nog moar kind,

moar gingen op stap deur weer en wind.

Het Kerstfeest in de grote kerke

stait mienog duudlek veur de geest.

De kerstboom mit zien keersken,

der was veur ons gain groter feest.

Op schoulpad was veul te beleven,

woar blift de tied.

Het leven ......... is mor even

 

Antje Hofmeester ( geb. 1911 )

Tonkensoord(laan) is genoemd naar boer Tonkens.

Blaudworststreek, ook wel Blaudworstoord is het buurtschap op het hoogste punt van Veenweg. De betekenis is momenteel niet bekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
Vereniging Dorpsbelangen Westerlee  | info@westerlee.info